Jos haaveilet ammattimuusikon urasta, tällöin asianmukainen koulutus on paikallaan. Erotuksena yksityisopetukseen, ammatillinen musiikkikoulutus takaa riittävät valmiudet hakea ja tehdä töitä lukuisissa eri muusikon tai musiikkiin liittyvien tehtävien parissa. Perinteisen laulamisen ja instrumentin soittamisen lisäksi kouluissa ja musiikkiopistoissa voi opiskella säveltämistä ja tuottamista, akustiikka tai musiikkiin liittyvää pedagogiikkaa.

Taiteen ja musiikin perimmäisenä tarkoituksena on luoda ja välittää tunteita sekä tulkita niitä uudella, miellyttävällä tai ajatuksia herättävällä tavalla. Formaali lähestyminen musiikkiin ottaa huomioon myös kulttuurin ja olemassa olevat käytännöt ja tarpeet erityisesti klassisen musiikin saralla.

Musiikkialan perustutkinto

Musiikin opintoihin hakevilta riippumatta koulutusasteesta, pois lukien peruskoulu, edellytetään lähes poikkeuksetta tietyn tasoista musiikillista osaamista entuudestaan joko laulajana tai instrumentin soittajana. Suomessa musiikin opetusta annetaan joka koulutustasolla mukaan lukien yliopistot ja aikuiskoulutus. Lisäksi on mahdollista opiskella konservatoriossa, joka on erikoistunut pelkästään musiikin koulutukseen.

Valmistuneet muusikot työskentelevät yleensä keikkamuusikkona, kamarimuusikkona, orkesterissa tai itsenäisenä esiintyvänä taiteilijana. Muita töitä voivat olla esimerkiksi säveltäjä, akustiikan erityisosaaja, pianonvirittäjä, musiikkiterapeutti tai soitonopettaja. Ammatillinen osaaminen musiikin parissa antaa monia mahdollisuuksia toteuttaa omaa kutsumustaan.

Perustutkinto takaa riittävät valmiudet toimia eri työympäristöissä ja sopeutua vaihteleviin työtehtäviin. Tutkinto antaa myös mahdollisuuden jatko-opintoihin ja erikoistumiseen itseä kiinnostavalla musiikin alalla. Ammattilaismuusikko harjoittelee säännöllisesti, ylläpitää omaa ohjelmistoa ja kirjoittaa myös uutta materiaalia. Hänellä on kyky hahmottaa eri tyylilajien erityispiirteitä ja omaksua uusia vaikutteita nopeasti. Moderni muusikko osaa myös hyödyntää uutta tekniikkaa ja tietotekniikkaa työssään ja on utelias oppimaan aina jotain uutta.

Korkean asteen kouluja, joissa voi suorittaa musiikin jatko-opintoja.

  • Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
  • Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Helsingissä sijaitseva Metropolia
  • Useat eri skandinaaviset ja eurooppalaiset musiikkikorkeakoulut kuten Kungliga Musikhögskolan Tukholmassa, Det Kongelike Danske Musikkonservatorium Kööpenhaminassa ja Lontoossa sijaitseva Royal Academy of Music.

Helsingin Konservatorio

Helsingin Konservatorio on toiminut lähes sata vuotta ja se tarjoaa musiikin taiteen perusopetuksen lisäksi ammattiin tähtäävää musiikin opetusta. Myös lapsille ja nuorille annetaan laajaa musiikin perusopetusta. Tämän lisäksi tiloissa toimii Avoin konservatorio, jossa aikuisille harrastemuusikoille annetaan opetusta taidoista riippumatta. Koulussa on noin 1000 oppilasta. Koulutuksen lisäksi Konservatorion omassa konserttitalossa järjestetään yleisölle avoimia konsertteja ja kulttuuritapahtumia.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

SiBA:na tai Sibiksenä tunnettu Sibelius-Akatemia on Pohjoismaiden suurin musiikin korkea-asteen koulutukseen keskittynyt oppilaitos ja Suomessa ainoa laatuaan. Se on tärkein yksittäinen virallinen taho Suomessa musiikkikulttuurin jalostamisessa ja sen ylläpitämisessä. Akatemia on jaettu kahteen osastoon: klassisen musiikin osastoon sekä musiikkikasvatukseen, jazz ja kansanmusiikkiin.

Opiskelu Sibelius-Akatemiassa vaatii kurinalaisuutta ja pitkäjänteisyyttä ja ennen kaikkea aitoa intohimoa musiikkiin. Kurssit edellyttävät myös paljon itsenäistä työtä ja opiskelijat muun muassa rakentavat henkilökohtaiset opinto-ohjelmat itse. Erikoistuntien lisäksi kaikille opiskelijoille järjestetään yhteisiä luentoja. Musiikin teorian ja käytännön harjoittelun lisäksi opiskellaan kirjoittamista, kieliä, työelämätaitoja ja itsenäisen yrittämisen perusteita mukaan lukien johtamiskoulutus. Kansainvälinen yhteistyö on aktiivista menestyneet oppilaat voivat hakea vaihto-ohjelmiin ulkomaille muihin taideyliopistoihin.

Avaintietoa

  • Opiskelijoita vajaa 2000
  • Henkilökuntaa yli 700
  • Nykyisessä muodossaan toiminut vuodesta 2013. Alun perin perustettu vuonna 1882 Helsingin Musiikkiopiston nimellä.